پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨

بدنبال اختصاص نزديك به 4 ميليارد دلار جهت مقاوم سازي و تخريب فضاهاي آموزشي فرسوده در كشور جهت تامين نياز اين گونه مدارس به تجهيزات اداري و كلاسي نياز به وجود مركزي جهت پيگيري اين امر احساس شد و از ابتداي سال 1385 دفتر تداركات طرحها و تجهيزات مجدداً احيا گرديد. درحال حاضر اين دفتر با داشتن 7 نفر نيروي كارشناس و كارشناسي ارشد درزمينه تدوين مشخصات فني كالاها نظارت مستمر بر عملكرد شركتهاي طرف قرارداد ،برگزاري مناقصات ، پيگيري تدوين استانداردها، و ايجاد هماهنگي لازم ميان استانها و سازمان و . . . فعاليت مستمر دارد.
این دفتر در سالهای گذشته رقمی بالغ بر 200 میلیارد ریال سالیانه جهت خرید تجهیزات اداری و کلاسی و کمک آموزشی مدارس طرح تخریب و بازسازی هزینه نموده و بنا به اعلام گزارشات مراکز نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور از مراکز فاقد تخلف در سطح سازمان نوسازی مدارس و سایر سازمانهای دولتی محسوب می گردد.این دفتر آمادگی دارد جهت ایجاد هماهنگی با ادارات کل نوسازی مدارس استانها در سراسر کشور برای خریدهای استانی (تجهیزات اداری و کلاسی ) کلیه مشورتهای لازم و همکاری صمیمانه را با استانها انجام دهد.
تلفن همراه مدیریت این دفتر( 09122071025 ) آماده پاسخگویی به کلیه مدیران سراسر کشور خواهد بود.

تلفن مستقیم دفتر تدارکات سازمان 22203209 -021 فکس 021-22244949