پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

تقبل احداث 4 كلاسه قاين

 

نيك انديش مدرسه ساز شهر نيمبلوك شهرستان قاين هزينه احداث 4 كلاس را تقبل نمودند