پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

اهداء جوایز آزمون جرایم رایانه ای

 
  باعنایت به برگزاری آزمون قانون جرایم رایانه ای در اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی ، از کارکنان این اداره کل خانم مقری ، مهران داوودی ، جواد دهقانی فرد که به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب نموده بودند با اهداء جوایزی تقدیر و تشکر گردید .