پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

بازدید معاونت محترم مؤسسه بنیاد برکت از دبیرستان 5کلاسه بنیادبرکت شهرستان بشرویه

معاونت محترم مؤسسه بنیاد برکت  روز چهارشنبه مورخ 14/11/88 به اتفاق نماینده محترم دفتر مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور ، رئیس محترم سازمان آموزش و پرورش و مدیرکل محترم نوسازی مدارس استان و سایر مسئولین محلی از دبیرستان 5کلاسه بنیادبرکت شهرستان بشرویه  بازدید بعمل آوردند . این پروژه 717 مترمربع زیربنا دارد و به زودی به بهره برداری خواهد رسید .