پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

پروژه هاي دردست احداث شهرستان قاين توسط اداره كل نوسازي مدارس خراسان جنوبي

 
  درحال حاضر تعداد 10 پروژه در شهرستان قاين دردست احداث مي باشد كه تعداد 7 فضاي آموزشي ، يك نمازخانه ، 2 خوابگاه ، 7 سرويس بهداشتي ، 7000 مترمربع محوطه سازي ، 1280 مترطول ديوارمحوطه ، 6 سرايداري ،  يك سلف سرويس ، 3 سالن كارگاهي و 2 سالن ورزشي را شامل مي شود .

اين پروژه ها از محل طرح هاي ( استاني ، تخريب و بازسازي ، مشاركتي ) بوده كه داراي ميانگين 78 درصد پيشرفت فيزيكي مي باشد .

ضمناً از پروژه هاي مذكور از مجموع 10 پروژه ، تعداد 8 پروژه تا مهرماه تكميل و به بهره برداري خواهد رسيد .