پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

پروژه هاي دردست احداث شهرستان فردوس توسط اداره كل نوسازي مدارس خراسان جنوبي

 
  درحال حاضر تعداد 18 پروژه در شهرستان فردوس دردست احداث مي باشد كه تعداد 10 فضاي آموزشي ، 2 نمازخانه ، 3 خوابگاه ، 6 سرويس بهداشتي ، 5 محوطه سازي ، 5 ديوارمحوطه ، يك موتورخانه مجزا ، يك سرايداري ، يك استخر سرپوشيده و يك پژوهشكده معلم را شامل مي شود .

اين پروژه ها از محل طرح هاي ( استاني ، تخريب و بازسازي ، مشاركتي ) بوده كه داراي ميانگين 85 درصد پيشرفت فيزيكي مي باشد .

ضمناً از پروژه هاي مذكور از مجموع 18 پروژه ، تعداد 14 پروژه تا شهريورماه سال جاري تكميل و به بهره برداري خواهد رسيد .