پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

پروژه هاي دردست احداث شهرستان سرايان توسط اداره كل نوسازي مدارس خراسان جنوبي

 
  درحال حاضر تعداد 16 پروژه در شهرستان سرايان دردست احداث مي باشد كه تعداد 7 فضاي آموزشي ، 4 نمازخانه ، يك سلف سرويس ، 4 سرويس بهداشتي ، 2 محوطه سازي ، 3 ديوارمحوطه ، يك موتورخانه مجزا ، يك سالن ورزشي و يك مركز فرهنگي هنري را شامل مي شود .

اين پروژه ها از محل طرح هاي ( استاني ، تخريب و بازسازي ، مشاركتي ) بوده كه داراي ميانگين 80 درصد پيشرفت فيزيكي مي باشد .

ضمناً از پروژه هاي مذكور از مجموع 16 پروژه ، تعداد 12 پروژه تا شهريورماه سال جاري تكميل و به بهره برداري خواهد رسيد .