پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

پروژه هاي دردست احداث شهرستان زيركوه توسط اداره كل نوسازي مدارس خراسان جنوبي

 
  درحال حاضر تعداد 13 پروژه در شهرستان زيركوه دردست احداث مي باشد كه تعداد 3 فضاي آموزشي ، 2 خوابگاه ، يك سرويس بهداشتي ، 2 محوطه سازي ، 3 ديوارمحوطه ، يك موتورخانه و يك سلف سرويس را شامل مي شود .

اين پروژه ها از محل طرح هاي ( استاني ، تخريب و بازسازي ، مشاركتي ) بوده كه داراي ميانگين 80 درصد پيشرفت فيزيكي مي باشد .

ضمناً از پروژه هاي مذكور از مجموع 13 پروژه ، تعداد 10 پروژه تا شهريورماه تكميل و به بهره برداري خواهد رسيد .