پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

هفته بسیج بر بسیجیان همیشه بیدار مبارک

 سلام بسیجی  

سلام بر تو که مروارید خاطرات همیشه زنده شهامت و استواری را در صدف جانت پرورانده ای .

 عشق الهیت را  ...  وقلب آسمانیت.... را  می ستایم  و از خداوند می خواهم که فرزندان این مرزو بوم  همیشه سربلند ، پاسدار خوبی برای ارزشها ی الهی  باشند 

بسیج در حقیقت، مظهر  یک  وحدت مقدس،  میان افراد و ملت است .  همه  میدانهائی که بسیج  در آن حضور پیدا کرده است،  میدانهائی ملی است.

میدانهایی که مربوط به همه ملت است.