پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

معاونت فنی و اجرایی اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی منصوب گردید

 

 طی حکمی ازسوی آقای مهندس محمدرضا بیکی ، مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی ، آقای مهندس محمد ابراهیم آبادی به عنوان معاونت فنی و اجرایی این اداره کل منصوب گردیدند. این حکم توسط آقای مهندس ترابی زاده ، معاونت محترم فنی و نظارت سازمان نوسازی مدارس کشور به ایشان اهداء گردید .