پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

معاونت اداری و مالی نوسازی مدارس خراسان جنوبی منصوب گردید

 

طی حکمی ازسوی آقای مهندس محمدرضا بیکی ، مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی ، آقای سیدعلی طالبی به عنوان معاون اداری و مالی این اداره کل منصوب گردیدند.