پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

مراسم معارفه معاون ذیحساب اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی

 

در تاریخ 15/15/92 طی جلسه ای که با حضور جناب آقای مهندس بیکی مدیر کل محترم نوسازی مدارس خراسان جنوبی و آقای سعیدی معاون هزینه و رئیس خزانه استان برگزار شد ، سرکار خانم همایی بعنوان معاون ذیحساب این اداره کل معرفی گردید.