پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

قرارداد پخش آگهی تبلیغاتی سیزدهمین جشنواره از صدا و سیمای استان منعقد گردید

 

قرارداد پخش آگهی تبلیغاتی سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز با صدا و سیمای استان (نمایندگی سروش ) منعقد گردید . ضمناً در این قرارداد مقرر گردیده است به مدت 90 مرتبه و طی 20 روز آگهی تبلیغاتی از صدا و سیمای استان پخش گردد .