پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

قابل توجه کلیه پیمانکاران طرف قرارداد اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی

 
  اطلاعیه مهم

 قابل توجه کلیه پیمانکاران طرف قرارداد اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی

 جهت تکمیل پرونده پیمان کاری ضروری است در اسرع وقت نسبت به ارائه تصویر برابر اصل شده مدارک ذیل الذکر به امور قراردادها و حقوقی اداره کل اقدام نمائید .

1-    اساسنامه شرکت

2-    آخرین آگهی تغییرات معتبر

3-    کارت ملی یا شناسنامه صاحبان مجاز

4-    گواهینامه صلاحیت پیمان کاری

5-    گواهینامه ثبت نام مؤدیان مالیاتی معتبر

6-    مشخصات سهامداران شرکت با ذکر درصد و مبلغ ریالی