پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

عقد تفاهمنامه احداث مدرسه 6کلاسه در شهرستان بشرویه استان خراسان جنوبی

 

در مورخ 18/8/92 تفاهمنامه احداث یک باب مدرسه بین  اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی و جناب آقای عابدیان (خیر پروژه )منعقد گردید.این مدرسه در شهرستان بشرویه و 6کلاسه می باشد و خیر محترم هزینه بالغ بر 500 میلیون تومان را برای آن تقبل کرده اند زیر بنای پیش بینی شده 700 متر مربع بوده و سرویس بهداشتی را هم شامل می شود.