پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

سمینار منطقه ای معماری سازمان نوسازی مدارس در خراسان جنوبی برگزار گردید

 

سمینار منطقه ای معماری سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس در استان خراسان جنوبی شهر بیرجند برگزار شد . این سمینار از مورخه 12/10/90 به مدت 2 روز با حضور کارشناسان معماری استانهای تهران – کرمان – یزد – قم و سمنان برگزار گردید و کارشناسان علاوه بر ارائه کارها و اقدامات صورت پذیرفته، از پروژه های سطح شهر بازدید به عمل آوردند . این سمینار درجهت ارتقاء کیفیت و اجرای بهینه ساخت و ساز پروژه ها برگزار گردید.