پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

سالن چندمنظوره قائم آل محمد (ص) شهرستان بشرویه افتتاح گردید

 

باحضور امام جمعه شهرستان بشرویه ، فرماندار بشرویه ، سرپرست اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی ، مدیر آموزش و پرورش شهرستان و جمعی از مسئولین محلی ، سالن چندمنظوره قائم آل محمد (ص) شهرستان بشرویه با زیربنای 600 مترمربع که بیادبود مرحومه مغفوره شادروان حاجیه خانم فاطمه محمدی نیک نژاد ،به همت ورثه ایشان احداث گردیده بود روز چهارشنبه مورخ 6/7/90 افتتاح و به بهره برداری رسید.