پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

دومین جلسه ستاد سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی برگزار گردید

 
دومین جلسه ستاد سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی درتاریخ 5/12/89 باحضور  مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس ، مدیرکل آموزش و پرورش ،رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان و رؤسای مجامع خیرین مدرسه ساز شهرستانها و مناطق برگزار گردید .