پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

دوازدهمین همایش خیرین مدرسه ساز منطقه زیرکوه برگزار گردید

 
  دوازدهمین همایش خيرين مدرسه ساز منطقه زیرکوه با حضور مسئولین محترم ، اعضاء محترم مجمع خيرين مدرسه ساز ، مسئولین محترم و جمعي از خيرين نیک اندیش مدرسه ساز در محل مدرسه نمونه مرحوم ناصری برگزار گرديد .در اين جلسه  آقای براتی رئيس محترم اداره‌آموزش و پرورش در سخناني توسعه كشورها را برگرفته از آموزش و پرورش قوي و مدرسه را بنيان اساسي تعليم تربيت جامعه دانست . خانم مهدی پور نائب رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز نیزگزارشي از فعاليت هاي محمع خيرين مدرسه ساز  منطقه را به حاضرین ارائه نمود.در ادامه آقای فلاحتی معاون محترم فرماندار قاینات با بيان آيات و رواياتي به تشريح اهمّيت انفاق در اسلام ونقش آن در آموزش وپرورش پرداخت .