پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

دوازدهمین مانور آموزشي زلزله و ايمني همزمان با سراسر كشور در اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی اجرا شد.

zelzeleh-d
  مانور آموزشي زلزله و ايمني همزمان با سراسر كشور در اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی با هدف آموزش و تمرين پناه گيري و خروج اضطراري ايمن در زلزله برگزار شد.

این  مانور صبح روز دوشنبه 8/9/1389 با پخش آژير زلزله از طريق سيستم پيجينگ اداره کل آغاز و اقدامات لازم پس از اعلام زلزله شامل پناه گيري و تخليه اضطراري واحد هاي اداري و آموزشي با رعايت اصول استاندارد به اجرا درآمد.

همچنین قبل از اجراي مانور هماهنگي لازم جهت شناسايي محل هاي ایمن در ساختمان هر حوزه و مسير هاي تخليه فوري كاركنان و اقدامات لازم جهت بازگشايي و يا تعريض و آشنايي پرسنل با راههاي خروج اضطراري به تمرين گذاشته شد .