پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

درگذشت بانوی مهربان و خیرمدرسه ساز حاجیه خانم کبری کارگر

  هوالباقی

 تقدیر و سپاس کار نیکان به سزاست        هر چند که پاداش تو در دست خداست

 بانو تو ستاره امید در قلب دانش آموزان مان بودی و ما مغرور به داشتن تو ،  به راستی که غبار سوگ رفتنت هنوز در وجودمان رخنه دارد . هنوز در پی   ناباوریهایمان در دار القرآن تو به جستجویت می گردیم  اما باز تو را در گلزارت  می یابیم که آرام در آن خفته ای همان احساس جای خیالت در کنارمان بسی دشوار و طاقت فرساست .

باغ روحت پیوسته خرم باد

در گذشت بانوی مهربان و خیر مدرسه ساز

حاجیه خانم کبری کارگر

را به خانواده محترم وکلیه بازماندگان تسلیت  می گوییم. 

مجمع خیرین مدرسه ساز استان خراسان جنوبی

مجامع خیرین مدرسه ساز شهرستانهای خراسان جنوبی

روابط عمومی اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی