پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

دبستان 6 کلاسه برکت منطقه خوسف افتتاح گردید

 

باحضور آقای شریف نیا معاون مؤسسه بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرامین حضرت امام (ره) ، امام جمعه محترم خوسف ، مدیرکل نوسازی مدارس استان،مدیرکل آموزش و پرورش استان و سایر مسئولین محلی و استانی ، مدرسه 6 کلاسه برکت منطقه خوسف درزمینی به مساحت 2000 مترمربع و زیربنای 750 مترمربع ساختمان آموزشی با هزینه ای بالغ بر 350 میلیون افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت .

این مدرسه صدو سی و هفتمین پروژه که درمجموع 608 کلاس درس می باشد از 254 پروژه با 1096 کلاس درس تعهد شده این مؤسسه می باشد که تحویل آموزش و پرورش گردید .

در این استان 4 مدرسه دیگر از مؤسسه بنیاد برکت با حدود 16 کلاس دردست احداث می باشد که تا مهرماه سال جاری تحویل آموزش و پرورش خواهد گردید .