پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

خیرین نیک اندیش مدرسه ساز مؤسسه مهر گیتی به استان خراسان جنوبی عزیمت نمودند

 

خیرین نیک اندیش مدرسه ساز مؤسسه مهر گیتی به سرپرستی سرکارخانم زهرا گیتی نژاد ، جهت افتتاح و بازدید پروژه های احداثی به استان خراسان جنوبی عزیمت نمودند و در فرودگاه شهرستان بیرجند از طرف سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان ورییس مجمع خیرین مدرسه ساز استان وتعدادی از  دانش آموزان به نمایندگی از کل دانش آموزان مورد استقبال قرار گرفتند .