پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

خیر نیک اندیش مدرسه ساز مؤسسه مهر گیتی از مدرسه راهنمایی آرژن باقری بازدید نمودند

 

خیرین نیک اندیش مدرسه ساز مؤسسه مهر گیتی به سرپرستی سرکارخانم زهرا گیتی نژاد و سایر مسئولین محلی ، از مدرسه راهنمایی آرژن باقری روستای نازدشت عشایری شهرستان سربیشه که به همت آقای کاظم توسل باقری که بیادبود فرزند مرحومشان احداث گردیده بود بازدید بعمل آوردند .

در این مراسم توسط این خیر نیک اندیش به تمامی دانش آموزان این آموزشگاه هدایایی اهداء گردید.  وهمچنین دانش آموزان شاگرد اول سه پایه راهنمایی مورد تقدیر قرار گرفتند