پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

حضور مهندسین موسسه رمضان در استان خراسان جنوبی

 

در مورخ 10/11/92 مهندسین ناظر موسسه رمضان وابسته به گروه خودرو سازی سایپا جهت سنجش پیشرفت پروژه های خود در استان به مدرسه 6 کلاسه شهدای امیر آباد رفته و از نزدیک شاهد مراحل اجرای پروژه ها بودند.