پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

حضور مدیر کل نوسازی مدارس استان دربرنامه شبانه سیمای خراسان جنوبی

 
 

امشب مورخ 17/2/93 جناب آقای مهندس بیکی مدیر کل نوسازی مدارس استان در برنامه شبانه سیمای استان حضور خواهند یافت تا گفتگویی پیرامون شانزدهمین جشنواره خیرین مدرسه سازاستان داشته و گزارشی از عملکرد تعهدات و میزان تحققات خیرین بزرگوار ارائه خواهند نمود.