پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

حضور خیر مدسه ساز جناب آقای دکتر علی منصور در استان خراسان جنوبی

 

در مورخ   19/3/93 جناب آقای مهندس بیکی مدیر کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی به همراه خیر بزرگوار جناب دکتر علی منصور به بازدید پروژه های این خیر بزرگوار در شهرستا نهای قاین و زیرکوه رفتند.

ایشان بیش از 2 پروژه را در دست ساخت دارند و حدود 4 میلیارد تومان را برای این پروژه ها هزینه نموده اند.