پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

جلسه ماهیانه مسئولین واحدهای اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی

masoolon-vahed-30-2-89-d
  باحضور مدیرکل ، معاونین و مسئولین محترم واحدهای اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی ، دومین جلسه ماهیانه مسئولین واحدها روز پنج شنبه مورخ 30/2/89 در اتاق کنفرانس این اداره کل تشکیل گردید.

گفتني است در این جلسه تعدادی از مسئولین واحدها گزارش عملکرد خود را در اردیبهشت ماه سال جاری بیان نمودند و به بيان مشكلات و خواسته هاي خود پرداخته که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .