پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

جلسه ای بمنظور هماهنگی های لازم و تعیین اپراتورها و... در اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی تشکیل گردید

 

بمنظور انجام هماهنگی های لازم و تعیین اپراتورها ، روش تحویل فرم ها ، ثبت اطلاعات و رفع مشکلات جلسه ای باحضور مهندس اولیائی مدیرکل و رئیس محترم ستاد اجرایی استان ، مهندس علوی معاونت فنی و مسئول محترم شناسنامه فنی فضا و آقایان ابراهیم آبادی ، بهروزی و معینی برگزار گردید .

در این جلسه گزارشی از درصد برداشت میدانی ، درصد شناسنامه های بررسی شده توسط دبیرخانه و درصد کنترل نظارتی توسط دبیرخانه ارائه گردید .