پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

تقدیر و تشکر

moslemi
 

از حضور جناب آقای مهندس مسلمی معاونت محترم پشتیبانی و توسعه منابع انسانی سازمان نوسازی مدارس کشور در سومین گردهمایی شورای منطقه 6 تشکر و قدردانی می گردد .

 روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی