پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

تقدیر و تشکر

02
 

از حضور مدیران کل ، معاونین محترم فنی و اجرائی و کارشناسان محترم شورای منطقه 6 سازمان نوسازی مدارس کشور در سومین گردهمایی تقدیر و تشکر می گردد.

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی