پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

تقبل هزینه توسعه دوکلاس

 
  سازمان بازرگاني استان هزينه احداث توسعه دوكلاس مركز استثنائي منطقه خوسف شهرستان بيرجند را تقبل نمودند .