پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

تعداد 6 پروژه آموزشی توسط اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی دردست مقاوم سازی است

moghavem%20d
  تعداد 6 پروژه آموزشی توسط اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی دردست مقاوم سازی می باشد که مقاوم سازی این پروژه ها از اوایل تابستان شروع شده و تا مهرماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید .روند اجرایی این پروژه ها مطلوب بوده و با کیفیت و سرعت قابل توجهی درحال اجرا می باشند .

این تعداد مدارس سلمان فارسی و سمانه در شهرستان بیرجند ، شاهد دختران و دبیرستان فاطمه زهرا(س) خضری در شهرستان قاین ، کاردانش قدس بشرویه و مدرسه شهید مصطفایی درمیان را شامل می شود .