پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

تشکیل جلسه بررسی مسائل و موارد اجرایی پروژه شناسنامه فنی فضا

charekhah%20d

  جلسه بررسی مسائل و موارد اجرایی پروژه شناسنامه فنی فضا باحضور آقای مهندس چاره خواه نماینده محترم سازمان نوسازی مدارس کشور ، مدیرکل محترم نوسازی مدارس استان ، معاونت محترم فنی و اجرایی و سرپرستان محترم نظارت و تأسیسات و حقوقی این اداره کل تشکیل گردید .

در این جلسه پس از خیرمقدم توسط مهندس اولیائی مدیرکل محترم و معاونت محترم فنی و اجرائی و ارائه عملکرد درخصوص عملیات اجرایی شناسنامه فنی فضا توسط ایشان ، آقای مهندس چاره خواه به بیان ارائه راهکارها و موارد مرتبط با موضوع مواردی را ارائه نمودند .