پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

بهره برداری از 17 پروژه اداره کل نوسازی مدارس در آغاز مهر ماه 93

 
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی، در مهر ماه سال جاری تعداد17 پروژه با 96 کلاس و 7580 متر مربع زیربنا را برای حضوردانش آموزان آماده نموده است. که پروژه های مذکور هزینه ای بالغ بر 48.365.000.000ریال را شامل شده است.

خاطرنشان میشود که از پروژه های مذکور6 پروژه مربوط به بهسازی لرزه ای مدارس می شود،که شامل53کلاس درس و 3483متر مربع زیربنا می شود.

از مجموع 17 پروژه 6پروژه روستایی و 11 پروژه شهری می باشد.

در پایان باید به این نکته اشاره داشت که خیرین محترم مدرسه ساز در مجموع مشارکت چشم گیری در ساخت و توسعه مدارس داشته اند.