پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

برگزای کارگاه آموزشی سبک زندگی در اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی

 

در تاریخ 28/6/92 جلسه ای  ویژه بانوان اداره کل تحت عنوان "کارگاه اموزشی سبک زندگی و تربیت جوانان" با حضور سرکار خانم حجی پور که از طرف اموربانوان حضور پیدا کرده بودند برگزار گردید.