پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

برگزاری نشست نماز و تحکیم بنیان خانواده در اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی

 

در مورخ12/12/92 نشست نماز و تحکیم بنیان خانواده با حضور استاد ارجمند جناب آقای موسوی نژاد در محل اتاق کنفرانس اداره کل نوسازی مدارس برگزار گردید.این جلسه بر محوریت نماز و تاثیر آن در تحکیم خانوده بود .دراین جلسه کلیه کارکنان اداره کل حضور داشته و از نکات آموزنده ای که توسط استاد ارجمند بیان گردید بهره مند شدند.