پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

برگزاری زیارت عاشورا در نماز خانه اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی

 

هر ساله 10روز اول محرم در محل نمازخانه اداره کل در خارج از وقت اداری زیارت عاشورا با حضور کارکنان برگزار می گردد.