پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

برگزاری جلسه پیرامون بررسی روند بازنگری شناسنامه فنی فضا در استان خراسان جنوبی

 

در مورخ 5/12/92 جلسه بررسی بازنگری شناسنامه فنی فضا با حضور مهندس بیکی مدیر کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی و جناب ممبینی رئیس گروه فن آوری اطلاعات سازمان نوسازی مدارس کشور رأس ساعت 9 صبح در محل سالن کنفرانس اداره کل آغاز گردید. در آغاز جلسه مهندس بیکی و جناب آقای ممبینی مطالبی را در خصوص اهمیت به روز رسانی و بازنگری اطلاعات شناسنامه فنی فضا بیان نمودند. در ادامه فرمهای شناسنامه فنی فضا و فرمهای به روز  رسانی اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت. در این بین فیلدهایی که ضرورت وجود آن در فرم بازنگری احساس می شد و در فرم مذکور وجود نداشتند شناسایی و برای برخی موارد ابهام چاره اندیشی گردید. سپس تجربیات استان در مدت یکماه اجرای طرح به روز رسانی شناسنامه فنی فضا توسط کارشناسان اداره کل ارائه گردید.