پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

برگزاری جلسه تغییر و تحول تخریب و بازسازی در استان خراسان جنوبی

 

در  مورخ26/6/92  جلسه ای با حضور جناب آقای نعیمی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و تامین منابع سازمان نوسازی مدارس کشور ،جناب آقای بیکی مدیر کل نوسازی خراسان جنوبی و جناب آقای محمدی مدیر کل نوسازی استان یزد در محل اتاق جلسات اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی برگزار گردید.

 درآغاز جناب آقای بیکی ضمن خیر مقدم به مهمانان، گزارشی از عملکرد سالانه و 8 ساله گذشته ارائه نمود و زمینه را برای پذیرش شهرستان طبس از استان یزد شرح نمود. جناب آقای محمدی اقدامات انجام شده در شهرستان طبس و حوزه آن را در 3 مجموعه تخریب و بازسازی ، مقاوم سازی و احداث  توضیح داد . در پایان ضمن جمع بندی اطلاعات توسط  جناب آقای نعیمی ،ایشان از مدیر کل استان خراسان جنوبی و یزد  تشکر نموده و آمار ارائه شده دو طرف را مورد بحث و بررسی قرار داده و پیشنهاداتی را ارئه نمودند و مقرر گردید سهم اعتبار اختصاص یافته برای طبس از یزد جدا و بهخراسان جنوبی ابلاغ گردد.