پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد ستاد اجرایی طرح شناسنامه فنی فضا استان خراسان جنوبی

faza-d
  به منظور ارزیابی عملکرد ستاد اجرایی استان خراسان جنوبی و بررسی موانع، مشکلات پروژه، روز دوشنبه 24/3/1389 جلسه ای با حضور مهندس اولیایی مدیر کل محترم نوسازی مدارس خراسان جنوبی، معاونت محترم فنی و اجرایی و سرپرست شناسنامه فنی فضا، آقایان مهندس ابراهیم آبادی و مهندس بهروزی سرپرستان نظارت ابنیه، مهندس نصرآبادی سرپرست نظارت تأسیسات، مهندس خراشادی سرپرست دفتر فنی و مسئول سامانه آرشیو نقشه و مهندس معینی مسئول دبیرخانه ستاد اجرایی شناسنامه فنی فضا در اتاق جلسات اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی برگزار گردید.در این نشست گزارشی از عملکرد گروه های اجرایی، میزان پیشرفت پروژه و همچنین نتایج بازدید های کنترلی ارائه شد. سرپرستان نظارت نیز مسائل مرتبط با تکمیل فرمهای شناسنامه را مطرح نموده و مقرر شد به منظور هماهنگی هرچه بیشتر و رفع ابهاماتی که گروه های اجرایی در تکمیل فرمها با آن مواجه می شوند، جلسه ای روز سه شنبه 25/3/1389 با حضور کلیه عوامل گروه های اجرایی، در محل سالن کنفرانس اداره کل نوسازی خراسان جنوبی برگزار گردد.