پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

برنامه زمانبندی جشنواره شهرستانی استان خراسان جنوبی

 
 

برنامه زمانبدی جشنواره شانزدهم در سطح استان خراسان جنوبی به شرح زیر اعلام گردید:

روز

تاریخ

شهرستان

ساعت

چهارشنبه

20/1/93

بشرویه

9.30 صبح

پنج شنبه

21/1/93

خوسف

9.30 صبح

دوشنبه

25/1/93

درمیان

9.30 صبح

چهارشنبه

27/1/93

فردوس

9.30 صبح

یکشنبه

31/1/93

زیرکوه

9.30 صبح

دوشنبه

1/2/93

سرایان

9.30 صبح

چهارشنبه

3/2/93

دستگردان - بیرجند

9.30 صبح

پنجشنبه

4/2/93

طبس

9.30 صبح

پنج شنبه

11/2/93

قاین

9.30 صبح

جمعه

12/2/93

سربیشه

9.30 صبح

 

ضمناً جشنواره استان خراسان جنوبی در تاریخ 20/2/93 برگزار خواهد گردید.