پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

بازدید اعضاء مؤسسه مهر گیتی از پروژه دبیرستان 6کلاسه دردست احداث حاجی آباد بیرجند

 
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی اعضاء مؤسسه مهر گیتی باتفاق مدیرکل نوسازی مدارس و سایر مسئولین از پروژه دبیرستان حاجی آباد(شقایق گل محمدی) با زیربنای 725 مترمربع که به همت خیر نیک اندیش مهندس علی گل محمدی و خانم نرگس بیات دردست احداث می باشد بازدید بعمل آوردند.