پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

اولین جلسه طرح صالحین در نمازخانه اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی تشکیل گردید

tarhe%20salehin89%20d
  در راستاي نشر و ترويج احكام و فرهنگ اسلامي و آگاهی بیشتر کارکنان درباره مسائل دینی ، مذهبی و اجتماعی و... اولین جلسه طرح صالحين با حضور تعدادی از همکاران و اعضاء محترم بسیج بعد ازنماز ظهر و عصر درمحل نمازخانه این اداره کل تشکیل گرديد.

در این جلسه حاج آقای احمدی امام جماعت محترم مطالبی را درخصوص مسائل دینی و اجتماعی عنوان فرمودند و مقرر گردید جلسات مربوط به این طرح ادامه داشته باشد .