پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

اولین جلسه ستاد سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی برگزار گردید

 
 

اولین جلسه ستاد سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی درتاریخ 27/10/89 باحضور مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس ، مدیرکل آموزش و پرورش ، رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان و  مدیر مشارکتهای مردمی نوسازی مدارس برگزار گردید .