پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

اهداء پوشاک زمستانی

 
  جامعه محترم ياوري فرهنگي تهران پوشاك زمستاني دانش آموزان مدرسه راهنمايي هندولان شهرستان درميان را تقبل و اين هدايا را براي دانش آموزان ارسال نمودند .