پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

اهداء تعداد 32 تخته قالی به مدارس شبانه روزی استان خراسان جنوبی

 
  خیرین نیک اندیش مدرسه ساز جامعه یاوری فرهنگی ، تعداد 32 تخته قالی به مدارس شبانه روزی استان خراسان جنوبی اهداء نمودند .