پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

امضاء تفاهم نامه با مدیر عامل موسسه جامعه یاوری فرهنگی

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان ، در مورخ 23/4/93 جلسه ای  در سالن جلسات اداره کل نوسازی مدارس استان پیرامون پروژه های درحال اجرا با مشارکت جامعه یاوری فرهنگی و اداره کل با حضور جناب آقای ماهوتچیان و آقای درمان از موسسه جامعه یاوری فرهنگی و مدیر کل نوسازی مدارس استان جناب آقای مهندس بیکی برگزار شد.

طی این جلسه تفاهم نامه  تکمیل مدرسه 6 کلاسه در شهرستان سرایان به امضاء دو طرف رسید و بررسی های در خصوص پروژه های در حال اقدام آن موسسه در استان شد و گزارشی به مدیر عامل موسسه تقدیم گردید.