پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

افتتاح پروژه های گرمایشی شهرستان سربیشه و خوسف

 

در مورخ 13/11/92 پروژه های سامانه گرمایش مرکزی شهرستان های سربیشه و خوسف به بهره برداری رسید.

تاسیسات گرمایشی 3 مدرسه شهرستان خوسف با اعتباری بالغ بر 854.000.000 ریال.

تاسیسات گرمایشی 4مدرسه شهرستان سربیشه با اعتباری بالغ بر 1.039.000.000 ریال

ضمناً پروژه های فوق با حضور فرمانداران و مسئولین شهرستانها به بهره برداری رسید.