پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SharePoint

افتتاح بنیاد برکت

chahak%20d
 

باحضور آقای دکتر شایان آرانی مدیرعامل محترم مؤسسه بنیاد برکت و کارشناسان محترم این مؤسسه ، مهندس قنادان از حوزه مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور ، سرپرست حوزه معاونت عمرانی استانداری ، سرپرست اداره کل نوسازی مدارس و ساير مسئولين محترم محلي ، مدرسه راهنمایی سه کلاسه برکت چاهک و موسویه شهرستان قاین با زيربناي 440 مترمربع و مبلغ قرارداد 122/225/692/1 ریال ازمحل اعتبارات بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، که با همت و تلاش مهندسين ناظر اداره كل نوسازي مدارس استان احداث گرديده بود افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت .